गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन अ.हे.ब पदको परिमार्जित पाठ्यक्रम !!

प्रदेश लाेकसेवा आयाेग, गण्डकी प्रदेश प्रदेश तथा स्थानीय सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन अ.हे.ब पदको परिमार्जित पाठ्यक्रम !!

गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय सेवा पब्लिक हेल्थ नर्सिङ अ.न.मी पदको परिमार्जित पाठ्यक्रम !!

प्रदेश लाेकसेवा आयाेग , गण्डकी प्रदेश प्रदेश तथा स्थानीय सेवा पब्लिक हेल्थ नर्सिङ अ.न.मी पदको परिमार्जित पाठ्यक्रम !!

गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले चौथो तह प्राविधिक तथा अ -प्राविधिक पदमा भारि मात्रामा बिज्ञापन खुलायाको छ

गण्डकी प्रदेश प्रदेश लोकसेवा आयोग पोखराले प्रदेश लोकसेवा र स्थानीय सेवामा सहायक चौथो तहको प्राविधिक तथा अ -प्राविधिक पदमा भर्ना हुन चाहने व्यक्तिका लागि उत्कृष्ट अवसरको घोषणा गरेको छ ।…

लोकसेवा आयोगले प्राविधिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न पदको आह्वान गरेको छ

लोकसेवा आयोगले प्राविधिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न पदको आह्वान गरेको छ PSC (लोक सेवा आयोग) ले प्राविधिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै रिक्त पदहरू घोषणा गरेको छ। आयोगले शुक्रबार एक सूचना…