लोकसेवा आयोगले प्राविधिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न पदको आह्वान गरेको छ

लोकसेवा आयोगले प्राविधिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न पदको आह्वान गरेको छ PSC (लोक सेवा आयोग) ले प्राविधिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै रिक्त पदहरू घोषणा गरेको छ। आयोगले शुक्रबार एक सूचना…

Loksewa Offices

केन्द्रीय लोकसेवा आयोग, काठमाडौं प्रदेश लोकसेवा आयोग, मधेश प्रदेश प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश प्रदेश लोकसेवा आयोग, कर्णाली प्रदेश प्रदेश लोकसेवा आयोग, कोशी प्रदेश प्रदेश लोकसेवा आयोग, बागमती प्रदेश प्रदेश…