गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन अ.हे.ब पदको परिमार्जित पाठ्यक्रम !!

प्रदेश लाेकसेवा आयाेग, गण्डकी प्रदेश प्रदेश तथा स्थानीय सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन अ.हे.ब पदको परिमार्जित पाठ्यक्रम !!

गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय सेवा पब्लिक हेल्थ नर्सिङ अ.न.मी पदको परिमार्जित पाठ्यक्रम !!

प्रदेश लाेकसेवा आयाेग , गण्डकी प्रदेश प्रदेश तथा स्थानीय सेवा पब्लिक हेल्थ नर्सिङ अ.न.मी पदको परिमार्जित पाठ्यक्रम !!

गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले चौथो तह प्राविधिक तथा अ -प्राविधिक पदमा भारि मात्रामा बिज्ञापन खुलायाको छ

गण्डकी प्रदेश प्रदेश लोकसेवा आयोग पोखराले प्रदेश लोकसेवा र स्थानीय सेवामा सहायक चौथो तहको प्राविधिक तथा अ -प्राविधिक पदमा भर्ना हुन चाहने व्यक्तिका लागि उत्कृष्ट अवसरको घोषणा गरेको छ ।…

Department and Directorate

कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय परिवार कल्याण विभाग NHEICC National Center for AIDS and STD Control लुम्विनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय,दङ्ग स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, डोटी SBC Palika package स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौडा, नेपाल…