गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले चौथो तह प्राविधिक तथा अ -प्राविधिक पदमा भारि मात्रामा बिज्ञापन खुलायाको छ

गण्डकी प्रदेश प्रदेश लोकसेवा आयोग पोखराले प्रदेश लोकसेवा र स्थानीय सेवामा सहायक चौथो तहको प्राविधिक तथा अ -प्राविधिक पदमा भर्ना हुन चाहने व्यक्तिका लागि उत्कृष्ट अवसरको घोषणा गरेको छ ।…